กองการเงิน สพ.ทบ.

สุจริตํ อมตํ กมฺมํ

Home ส่งหลักฐานโอนเงินผ่านระบบ TMB Biz Click

ส่งหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีเงินราชการ

กรณีหน่วยมีการโอนเงินเข้าบัญชีราชการของ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ ชื่อบัญชี เงินงบประมาณ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่บัญชี 041-1-07125-1 หรือเงินนอกงบประมาณ ชื่อบัญชี กรมสรรพาวุธทหารบก (เงินบำรุง) เลขที่บัญชี 041-1-07079-0 สามารถส่งหลักฐานใบนำส่งเงินทางโทรสาร (แฟกซ์) ที่เบอร์ 02-241-4827 หรือส่งหลักฐานทางเมนูนี้โดยเลือก choose file (s) และกรุณาโทรแจ้งให้แผนกรับจ่ายเงินทราบที่เบอร์โทร ทบ. 94745 หรือที่เบอร์โทร 02-241-4827 หรือที่ Admin (สิบเอก องอาจ พาชื่นใจ) หากประสงค์จะรับหลักฐานการรับเงินตอบกลับ กรุณาแจ้งอิเมลของท่านผ่านเมนู “ติดต่อเรา” หรือบนเมนูนี้ด้านล่าง ขอบคุณครับ …

tmb biz click logo

ช่องทางการโอนเงินราชการ

 • ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี เงินงบประมาณ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่บัญชี 041-1-07125-1
 • ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี กรมสรรพาวุธทหารบก (เงินบำรุง) เลขที่บัญชี 041-1-07079-0
 • ที่ตั้ง : กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก (อาคาร บก.สพ.ทบ. หลังเก่า) เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2241-4827 โทร ทบ. 94745

หลังโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ กกง.สพ.ทบ. ทราบ เพื่อลงบัญชีต่อไป

ท่านสามารถโทรติดต่อเรา หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  วันที่โอน (ต้องระบุ):
  เวลาที่โอน (ต้องระบุ):
  จำนวนเงิน (บาท) (ต้องระบุ):
  หลักฐานการโอนเงิน (ต้องแนบช่องนี้อย่างน้อย 1 ไฟล์):
  หลักฐานการโอนเงิน:
  หลักฐานการโอนเงิน: