กองการเงิน สพ.ทบ.

สุจริตํ อมตํ กมฺมํ

Home ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกกะฐิน (ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช) (27 ต.ค.62)

ทอดกฐินกรมสรรพาวุธทหารบก ณ วัดโคกกะฐิน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
(27 ตุลาคม 2562)

12469
12468
12467